Hem

BUSAD

Effective Processes for Strategy, Policy and Business Development

Effektiva processer för policy, strategi och affärsutveckling

 

BUSAD är specialiserat på att strukturera, rigga och genomföra processer som skall leda fram till beslut om policy, strategi, prioriteringar eller viktiga operativa frågor i affärlivet eller i offentlig sektor. Hela kedjan (som dock inte är linjär utan full av återkopplingar) innehåller moment av att tydliggörand problem, samla information, analysera, skapa handlingsalternativ, göra syntes, skapa acceptans, besluta och genomföra. BUSAD arbetar för att se utöver invanda mönster, se vid sidan avi kända trender och stimulera kreativa inspel. Även när en uppgift inte gäller ett helhetsgrepp på processen är det viktigt att alltid se till hela den logiska kedjan för att inte skapa ett suboptimerat beslutsunderlag.

Process - Beslut - Effekt

 

Att ta beslut om policy, strategi eller affärsutveckling kräver förberedelser. Alla vet att om förberedelserna är välgjorda är det lätt att fatta beslut. Eller åtminstone så lätt det kan bli när beslutsunderlaget trots allt åskådliggör de naturliga osäkerheterna i varje beslut och de risker som skall värderas och bemästras.

LÄS MERA HÄR

 

 

Vad är Business Intelligence?

Man skulle ju önska att det fanns ett bra svenskt uttryck för ”Business Intelligence” (BI) men än har ingen hittat ett sådant. Egentligen är det inte bra på engelska heller eftersom begreppet används i två olika betydelser som inte sällan förväxlas.

 

 

LÄS MERA HÄR

Köp boken om Business Intelligence

 

 

 

 

 

 

 

 

Boken: "Business Intelligence - om organisation, metoder och tillämpning" har fått stor spridning både som kurslitteratur och som hjälp till de som arbetar praktiskt i företag, myndigheter och andra organisationer.

LÄS MERA HÄR

Görans tänkare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under denna rubrik skriver Göran Pagels-Fick om stratgi-, policy- och liknande frågor utifrån aktuella händelser

 

Nytt:

 

* Beröringsskräck för strategiarbete

 

En del debatörer talar med dubbla tungor när de hävdar att de inte vill arbeta med strategier (för att det tar för lång tid) och samtidigt visar upp att de faktiskt har strategier. Låt oss reda ut detta!

 

* Spågummor skall inte fatta beslut

 

* Vem skall leda processen att ta fram en långsiktig strategi? Ben Gilad tänker fel.

 

 

LÄS MERA SAMT ÖVRIGA INLÄGG

Nyheter

 

Ny föreläsning 2017

I februari - mars 2017 håller Göran Pagels-Fick föreläsning och ordnade övningar för kursen "Omvärldsanalys med kultur- geografisk inriktning" (engelska: Intelligence Analysis for Policy and Business with specialisation for Human Geography) vid Stockholms Universitet. Hans bok "Business Intelligence" utgör en del av kurslitteraturen.

 

FLERA NYHETER

BUSAD erbjuder

 

BUSAD stöttar företag, myndigheter, regionala körer och andra organisationer som skall ta fram strategier, policy, prioriteringar eller andra viktiga beslut med att

 

  • vara med i planeringen av projektet
  • agera facilitator under projektets gång
  • ge metodstöd i alla skeenden

 

BUSAD ger också stöd till företag, myndigheter och andra organisationer för att

 

  • öka organisationes strategiska framförhållning
  • för att bygga egna resurser för omvärldsanalys, systemanalys, business intelligence etc.
  • vara sammanhållande för större strategi- eller policy arbete

BUSAD samverkar också med andra och drar in specialiserade kompetenser i sitt arbete vid behov.

 

BUSAD har genom Göran Pagels-Fick givit föreläsningar och ordnat övningar på flera universitet och högskolor i Norden samt gjort presentationer på konferenser och liknande.

 

Artiklar mest om metodik

 

LÄS MERA HÄR

Copyright © BUSAD All Rights Reserved

 

BUSAD har omfattande erfarenhet av strukturera, rigga och genomföra effektiva processer för att förbereda strategi- policy- och affärsutvecklingsbeslut i skilda miljöer, offentliga såväl som i näringslivet.