bastun

Nya bastun

Senaste nytt

En plattform för att alla ska vara informerade om allt -

6 augusti

 • Åke vill preliminärt riva gamla bastun i nästa vecka 12-16/8. Han återkommer med mera info.
 • Diskussionerna på Udden gav upphov till ett nytt förslag vad gäller inredning i basturummet. Flytta bastuaggregatet till hörnet mot långväggen. Det ger bättre social kontakt för dem som sitter på lavarna och förbättrat utsikten. Se ritning under "Ritningar"
 • Info på mail om ev. utformning av isolering bakom bastuaggregatet. 
 • Ekonomin: 15 av 16 har betalt. När budgeten gjordes byggde den på de förutsättningar som gällde då. Nu har alla inblandade strävat efter att eliminera mycket eget arbete som rivning, plintar och montering. Det är just nu svårt att överblicka vad det betyder för ekonomin.

15 juli

Attefallshus24 levererar nya ritningar som visar våra modifieringar. De kan nu ses under "Ritningar." Vi förväntas godkänna dessa innan produktionen startar.


10 juli

Åke besöker Udden för att se på bastun och diskutera ett ev. uppdrag. Han kan åta sig att riva och forsla bort gamla bastun, att schakta föratt jämna till tomten, gräva för plintaroch sätta dit rör för plintarna. Han rekommenderar att vi tar en av hans snickarvänner (Jocke) för att gjuta plintarna med rätt avvägning. Nästa steg är att vi skickar underlag (per mail) över bjälklaget och storlek på däcket. Då kommer han och hans kollega att förelå hur plintarna ska arrangeras.


2 juli

 • Attefallshus24.se meddelar att de nu producerar detaljerade ritningar till vår bastu. Det behövs eftersom vi har modifieringar av deras standardhus. Dessa ritningar skickas till oss för godkännande. Därefter sätter produktionen igång.
 • Birgitta och Mann försöker hitta någon som vill ta över den gamla bastun gratis mot att de monterar ner och forslar bort den.
 • Per föreslår att "Gällande leveranstid, tidigast september, jobbar i princip alla på Udden med annat. Föreslås att både rivning och montage läggs ut på entreprenad."
 • Det finns mycket bra priser på bastusaker (Harvia spis, skorsten etc) på lakkapaa.se. Blir transportkostnaden rimlig?
   

27 juni

 1. Snabb betalning från många (10/16) inom 24 timmar
 2. Byggsatsen till bastuhuset beställd. Se "Attefallshus"
 3. Hemsidan "Kostnader" uppdaterad
 4. Info från attefallshus.24.   Se "Attefallshus"


26 juni

Bankkonto inrättat. Kontonummer sänds via mail. Avsnittet "Kostnader" är uppdaterat.

Uppmaning att betala till detta konto har gått ut via mail.


21 juni Midsommarafton

 • Byggnadsnämnden ger oss en midsommarpresent och beviljar bygglov!! Se under "Bygglov"!
 • Attefallshus24.se  meddelar att de nu har 9 veckors leveranstid. De kan inte leverera lavarna till bastun eftersom de inte arbetar med sådana träslag!
 • Dags att beställa byggsatsen så snart som möjligt
 • Då blir det också dags att ta tag i finanserna eftersom 40% av priset ska betalas vid beställningen.
 • mera info efter midsommarhelgen


23 maj

Mattias och Lotta tar en andel i finansieringen


19 maj

Nya fasadriningar har tagits fram till byggnadsnämnden. Skickades in samma dag. De nya ritningarna ligger längst ner under "Ritningar."


16 maj

Erik Tingestedt tar en andel i finansieringen


14 maj

Byggnadsnämnden kräver in noggrannare fasdritningar


10 maj

Sofia och Erik tar en andel i finansieringen


3 maj

Per hargått genom marknaden för bastuaggregat och lämnat sin rekommendation.


2 maj

Ansökan om bygglov inskickat av Ann till byggnadsnämnden.


24 april

Ny info från attefallshus24 rörande trall, golv, ev. extra fönster och plintgrund (Se "Attefallshus") och ritning ("Ritningar").


Påskdagen

Rikard och Fredrik gör uppmätning av bastuns läge. Göran för in på lantmäteriets karta


Torsdag före påsk

Ann och Göran besöker handläggaren Sofi Bergman på byggnadsnämnden och får info om processen att få fram ett bygglov.