bastun.kosta

Nya bastun

Intäkter

Preliminärt  16 andelar om 10.000 kr = 160.000 kr


Kostnader

Datum

Ändamål

Erlagt av

Utbetalt

Belopp

Upparbetat

21 maj 2018

Strandskyddsdisp.

Vs kommun

Gustaf

Ja

5.490

5.490

26 maj

Bygglov

Vs kommun

Ja, pg

5.367

10.857

27 maj

attefallshus24.se

Ja, bankgiro

29.768

40.625