Hem

BUSAD

Effective Processes for Strategy, Policy and  Business Development

Hem                 Nyheter            Artiklar           Görans tänkare              Om BUSAD             Köp bok           Kontakt     

Effektiva processer för policy, strategi och affärsutveckling


BUSAD är specialiserat på att strukturera, rigga och genomföra processer som skall leda fram till beslut om policy, strategi, prioriteringar eller viktiga operativa frågor i affärlivet eller i offentlig sektor. Hela kedjan (som dock inte är linjär utan full av återkopplingar) innehåller moment av att tydliggörand problem, samla information, analysera, skapa handlingsalternativ, göra syntes, skapa acceptans, besluta och genomföra. BUSAD arbetar för att se utöver invanda mönster, se vid sidan avi kända trender och  stimulera kreativa inspel. Även när en uppgift inte gäller ett helhetsgrepp på processen är det viktigt att alltid se till hela den logiska kedjan för att inte skapa ett suboptimerat beslutsunderlag.

Process - Beslut - Effekt


  Att ta beslut om policy, strategi eller affärsutveckling kräver förberedelser. Alla vet att om förberedelserna är välgjorda är det lätt att  fatta beslut. Eller åtminstone så lätt det kan bli när beslutsunderlaget trots allt åskådliggör de naturliga osäkerheterna i varje beslut och de risker som   skall värderas och bemästras.

LÄS MERA HÄRVad är Business Intelligence?

  Man skulle ju önska att det fanns ett bra svenskt uttryck för ”Business Intelligence” (BI) men än har ingen hittat ett sådant. Egentligen är det inte bra på engelska heller eftersom begreppet används i två olika betydelser som inte sällan förväxlas.LÄS MERA HÄR

     

Köp boken om Business Intelligence

Boken: "Business Intelligence - om organisation, metoder och tillämpning" har fått stor spridning både som kurslitteratur och som hjälp till de som arbetar praktiskt i företag, myndigheter och andra organisationer.
LÄS MERA HÄR

  SLUTSÅLD

2019-01-23

Artiklar mest om metodik


LÄS MERA HÄR

Nyheter

Exciting news!

New book in the pipeline!


Göran Pagels-Fick now has a contract with the UK publisher Austin Macauley to publich  his new book. The title will be "Preparing for progress - the craft of strategy and policy development" (2019-11-05)


Boken "Business Intelligence" tar slut

Den aktuella upplagan av boken har tagit slut. Ännu har inget beslut tagits om boken ska ges ut i nytryck. Det går rykten om att en helt ny bok är i görningen.....


Nya föreläsningar 2017-18-19

  Göran Pagels-Fick ger föreläsning och  övningar för kursen "Omvärldsanalys med kultur- geografisk inriktning" (Intelligence Analysis for Policy and Business) vid Stockholms Universitet såväl 2017 som 2018 och 2019. Hans bok "Business Intelligence" utgör en del av kurslitteraturen.

2017  är han också gästföreläsare  på kursen "Entreprenörskap, Innovation och Marknad" vid   på Södertörns Högskola.

FLERA NYHETER

Görans tänkare

Under denna rubrik skriver Göran Pagels-Fick om stratgi-, policy- och liknande frågor utifrån  aktuella händelser


Senaste tänkare:


*   Kan processen vara viktigare än analysen? 


En gedigen analys är helt avgörande för om ett beslut om strategi eller policy ska bli bra. Ändå hävdar två författare att det är viktigare att utforma processen för beslutet än att fokusera på analysen. Poängen är att varje sådant analysresultat kan dribblas bort och förfuskas i en dålig beslutsprocess.


*   Den osynliga handen i forsknings-      politiken


Valet i sseptember 2018 närmar sig och därmed den kommande regeringens forskningsproposition. Nu börjar lobbyn från nyfikenhetsfundamentalisterna att mullra. 


*   Beröringsskräck för strategiarbete


 *  Spågummor skall inte fatta beslutLÄS MERA SAMT ÖVRIGA INLÄGG

BUSAD erbjuder


BUSAD stöttar företag, myndigheter, regionala körer och andra organisationer som skall ta fram strategier, policy, prioriteringar eller andra viktiga beslut med att


  • vara med i planeringen av projektet
  • agera facilitator under projektets gång
  • ge metodstöd i alla skeenden


BUSAD ger också stöd till företag, myndigheter och andra organisationer för att


  • öka organisationes strategiska framförhållning
  • för att bygga egna resurser för  omvärldsanalys, systemanalys, business intelligence etc.
  • vara sammanhållande för större strategi- eller policy arbete


BUSAD samverkar också med andra och drar in specialiserade kompetenser i sitt arbete vid behov.


BUSAD har genom Göran Pagels-Fick givit föreläsningar och ordnat övningar på flera universitet och högskolor i Norden samt gjort presentationer på konferenser och liknande.


LÄS MERA HÄR
Copyright © BUSAD All Rights Reserved


BUSAD har omfattande erfarenhet av strukturera, rigga och genomföra effektiva processer för att förbereda strategi- policy- och affärsutvecklingsbeslut i skilda miljöer, offentliga såväl som i näringslivet.