bastun.bastuaggregat

Nya bastun

Bastuaggregat och skorsten


Per har tittat på marknaden och har kommit med förslag att vi ska använda: Harvia 36 bastuaggregat:


http://www2.harvia.fi/content/sv/40/102/Harvia%2036.html


Han bedömer att den närmast mindre Harvia 26 Pro nog är  riskabelt liten. De med inbyggd vattentank är säkert för små. de fungerar upp till 22m3.


Vill man värma vatten kan man komplettera med skorstenstank.Harvai har passande stålskorsten WHP 1500