bastun.bygglov

Nya bastun

Bygglov


Bygglovet beviljat

Bygglovet:
Åtföljande räkning

Ansökan skickades in till byggnadsnämnden den 2 maj.

I ansökan anges att vi vill ha bastuaggregat Harvia 22ES. Detta var preliminär information. Vi uppggraderar till Harvia 36 när det blir bygge. Det viktiga är att båda har typgodkännanden. 
  • Behövs eftersom bastun ligger på samfällighetens mark. (Ett Attefallshus får byggas på egen tomt efter bara an anmälning.) 
  • Handläggningstiden är ca 4 veckor. Lovet vinner laga kraft 3 veckor därefter. Det ska finnas denna tid för dem som vill överklaga. Vem nu det skulle kunna vara?
  • Ansökan görs genom att fylla i formulär på nätet.
  • Bilagor ska vara i pdf.
  • Husets hörn ska anges antingen med gps-koordinater eller genom uppmätning i relation till lantmäteriets tidigare refernspunkter.
  • Man ska ange typ på bastuaggregat och skorsten.
  • Markprofil (lutning) vid bastun ska anges..