bastun.däckoaltan

Nya bastun

Däck / altan


Avsikten är att bygga ett däck i L-form ut från bastuns långsida med dörrarna ochutmed kortsidan ner mot vattnet. Det fordras troligen inget bygglov för detta.