bastun.eltillbastun

Nya bastun

El till bastun


Det har diskuterats att dra ner el till den nya bastun. Det ska självklart vara vedeldad bastu men det kan ha mysighetsfaktor att ha el indraget.


Det kan också vara praktiskt under bygget att slippa dra ner el till alla verktyg med lösa sladdar.


Frågan om och i så fall hur behöver utredas.