bastun.finansiering

Nya bastun

Finansiering


Bastun finansieras genom att intressenterna på Udden bestämmer sig för att gå in med en andel om 10.000 kr. eller 18.000 kr.


Följande 16 intressenter har bestämt sig:


Ulf/Yvonne

Erik S

Gustaf

Per/Ingela

Göran/Ann

Svante

Otto

Marie/Marcus

Marianne

Birgitta

Rikard/Marie

Fredrik

Anna/Johannes

Sofia/Erik

Erik T.

Mattias/Lotta


Vi har per 2020-04-17 fått in till bankkontot


13 andetal om 18.000 kr

  2 andelar om 10.000 kr. Summa 254.000 kr


 Blir det överskott när allt är färdigt delas det upp och återbetalas.