bastun.kontakt

Nya bastun

Kontakt


Jag, Göran, har lagt upp hemisdan och underhåller den.


Förslag till utveckling, ny information och sådant framför man till mig.


Synpunkter på hur bastuprojektet framskrider lämnar man till ansvarig för frågan (om det finns en sådan), till samfällighetens ordförande Ann eller  i sista hand till mig.


Göran


gpagelsfick@yahoo.se

 

0730 745384