bastun.läget

Nya bastun

Bastuns placering


Byggnadsnämnden vill ha in en noggrann ritning på bastuns verkliga läge.  Lantmäteriet har inte tidigare mätt upp den gamla bastuns verkliga läge och de flygfoton som byggnadsnämnden har ger inte behövligt underlag.


Rikard och Fredrik har mätt upp lägena för den nya bastubyggandens fyra hörn relativt två av de tomtstolpar som Lantmäteriet har satt ut i naturen och har med på sina kartor.


Uppmätningen ser fin ut:

Mätresultaten är inlagda på Lantmäteriets karta och kommer att synas under "Ritningar".