bastun.ritning

Nya bastun

Ritningar


Modifierad insida i basturummet (6/8)
Ritningar med våra modifieringar (15/7)Ritning på det icke modifierade attefallshuset:


I mobil:     Ritningen kommer inte upp i alla mobiler.

I dator:      Tryck på symbolen längst uppe till höger för att kunna bläddra mellan sidorna.

Standardmodellen av attefallshuset är modifierad med en mellanvägg mellan bastu och relax, bastudörr i denna vägg, flyttat fönster så att det blir två höga fönster i basudelen, flyttat om fönstren i relax så att vi har pardörar och högt fönster i långväggen. Dessutom har det höga fönstret i den ena gaveln flyttats till den andra gaveln. Det är då såhär: