bastun.rivning

Nya bastun

Rivning


Bygglovet kommer sannolikt inte föreskriva att det ska begövas rivningstillstånd.