bastun.strandskyddet

Nya bastun

Strandskyddet


Gustaf skickade in ansökan om undantag från strandskyddet i februari 2018: 

I maj 2018 kom beslutet. Ansökan beviljades och beslutet kan ses nedan. Det gälleri två år.

Ansökan baserades på en preliminär ritning av storlek som ett attefallshus. Disposition av huset, yta för bastu och relax, fönster, riktningar och annat var inte genomarbetat men räckte för att kunna söka undantag från strandskyddet.