BI forts

BUSAD

Effective Processes for Strategy, Policy and  Business Development

Hem                 Nyheter            Artiklar           Görans tänkare              Om BUSAD             Köp bok           Kontakt     

Vad är Business Intelligence?  Man skulle ju önska att det fanns ett bra svenskt uttryck för ”Business Intelligence” (BI) men än har ingen hittat ett sådant. Egentligen är det inte bra på engelska heller eftersom begreppet används i två olika betydelser som inte sällan förväxlas.


   I USA använder man begreppet ”Competitive Intelligence” (CI) för den ena betydelsen, den där BI betecknar stöd för beslut, främst i företagsvärlden. Det gäller alla typer av beslut: strategiska eller operativa, långsiktiga eller kortsiktiga, på koncernnivå eller längre ner i hierarkierna. I denna betydelse används alla till buds stående informationskällor, informationen utsätts för kreativ analys, alternativa beslut studeras och risker diskuteras. Ibland går BI-rollen vidare med rekommendationer och ett mera aktivt engagemang både i beslutet och i dess uppföljning. Effektivitet i processen kräver en arbetsgemenskap med beslutsfattarna.

   Ursprungligen uppstod den andra betydelsen av BI när man byggde program för att extrahera information ur företagens affärssystem för att på så sätt skräddarsy informationstjänster till vissa beslut. BI i denna mening har fokuserat mest på intern information och ”rapporter” med sammanställningar av sådan information. Dess vidare användning i beslutsprocessen har legat utanför BI i denna mening. BI i denna databasorienterade mening svarar nu för det dominerande bruket av BI-begreppet.

   På svenska används ibland begreppet omvärldsanalys som inte heller täcker det vi avser med BI. ”Analys” är inte detsamma som att ta fram ett framtidsorienterat beslutsunderlag. Omvärldsanalys kan med detta synsätt vara en behövlig del av BI men utgör bara en del i värdekedjan.


Läs betydligt utförligare om detta i Business Intelligence-boken   TILLBAKA


Copyright © BUSAD All Rights Reserved


BUSAD har omfattande erfarenhet av strukturera, rigga och genomföra effektiva processer för att förbereda strategi- policy- och affärsutvecklingsbeslut i skilda miljöer, offentliga såväl som i näringslivet.