Boken

BUSAD

Effective Processes for Strategy, Policy and  Business Development

Hem                 Nyheter            Artiklar           Görans tänkare              Om BUSAD             Köp bok           Kontakt     

Business Intelligence-boken


                             

Hur köper du boken?


Boken har tidigare varit tillgänglig i bokhandeln via Liber Förlag. Den senaste upplagan säljs endast direkt från BUSAD:


Pris:  355 kr vilket inkluderar moms.

Boken skickas omgående.

Porto 45 kr tillkommer.

Faktura med anvisningar för betalning till bankkonto sänds med boken.


BESTÄLL HÄR


Har Du frågor använd "Kontakt" i menyn.

  SLUTSÅLD

2019-01-23

Bokens innehålls-

förteckning


KLICKA HÄR

Se omslagets båda sidor


KLICKA HÄR

Bokens tillkomst


     Det hela började under första halvan av 90-talet. Inom dåvarande Ericsson Telecom bestämdes att enheten för ”Business Intelligence” som jag var chef för skulle finansieras genom interna tjänstekontrakt. Som enhetens chef blev jag snabbt marknadsförare och säljare av BI-tjänster till alla affärsområden,  koncernlednings- funktioner och till de större lokala bolagen. Ryktet om mina säljmöten spreds utanför företaget och snart var jag också flitig presentatör och debattör om Busienss Intelligence både i Sverige och utlandet. Högarna med OH-presentationer växte och steget var litet när jag en dag insåg att jag skulle kunna göra en bok om jag skrev ihop en text till allt det material som jag hade. Under tiden kom jag med i olika grupperingar som t.ex. inom dåvarande Svenska Arbetsgivare- föreningen SAF, som föreläsare på MBA-kurser, extern idespruta på andra företags strategiseminarier och sådant som vidgade min erfarenhet till andra industrisegment. Så småningom gled jag själv över och blev som chef för en annan enhet  ”Strategic Position” och blev en användare av BI istället för en producent. Det gav nyttiga nya infallsvinklar.


  Boken behandlar inte så mycket den fas av Business Intelligence som domineraras av  informationsinhämtning, anpassning och informationsdistribution. Istället ägnas mest utrymme åt hur man kopplar analys av sådan (och annan) information till strategiutveckling, scenariometodik och beslutsprocesser, dvs hur man skapar den egentliga nyttan av BI-arbete.

 

   Den effektivaste affärs- och strategi- utvecklingen når man inte genom att beställa rapporter av varandra. Det gäller att skapa en arbetsgemenskap mellan beslutsfattare och analytiker. Det kräver beslutsfattarnas förtroende för analytikerns omdöme och analytikerns förståelse för beslutsfattarnas ambitioner och sätt att fungera. Läs hur man skapar man sådana förhållanden!

 

Göran Pagels-Fick.
TILLBAKA

   

Copyright © BUSAD All Rights Reserved


BUSAD har omfattande erfarenhet av strukturera, rigga och genomföra effektiva processer för att förbereda strategi- policy- och affärsutvecklingsbeslut i skilda miljöer, offentliga såväl som i näringslivet.