finans prel

Nya bastun

Finansiering


Bastun finansieras genom att intressenterna på Udden bestämmer sig för att gå in med en andel om 10.000 kr.


Diskussioner pågår.