GT Steve Jobs

BUSAD

Effective Processes for Strategy, Policy and  Business Development

Hem                 Nyheter            Artiklar           Görans tänkare              Om BUSAD             Köp bok           Kontakt     

Förgångsmannen Steve Jobs är död

 Jag som hittills inte ägt en Appleprodukt har därmed inte en handfast relation med honom. Samtidigt ser jag på honom med beundran eftersom han förkroppsligar ett antal icke-typiska mönster för teknik- och marknadsutveckling som man kan fundera över i många andra sammanhang:


Form och estetik är en viktig del av köparens upplevelse.


Just ”upplevelse” är samlingsnamnet för det som tillför värde som går utöver funktionen. Form och estetik kan aktualiseras (för många) oväntade produkter.  En dansk chef på Ericsson hävdade på 1990-talet att lite (dansk) design på de grå skåpen skulle öka kundens upplevelse av en AXE-växel.  En sådan bestod på den tiden av 11 skåp med takhöjd fyllda med elektronik.  Han fick naturligtvis inget medhåll men i en värld av me-too-produkter insåg han att man måste vinna användarens (telefonstationsanställda i detta fall) entusiasm också med design och den status det ger att ha en estetisk produkt i sin arbetsmiljö. Jobs var föregångsman i dessa insikter och omsatte det till industriell framgång inom både dator-, mobil- och medievärlden (som han förmodligen betraktade som en digital värld.)


Uppstickaren kan mycket väl bli vinnare.


I de gamla rättegångarna mot Microsoft ställdes etablerade sanningar inom ekonomi och industriell utveckling på ända. Det gamla tänkandet om avtagande marginalnytta inom ekonomin kompletterades med en ny teori om ökande marginalnytta. Man började tala om ”architectual leadership.”  Mjukvaruutvecklarna började följa Microsoft och utveckla enbart för deras plattformar vilket ytterligare stärkte Microsoft vilket förstärkte andra företags beroende av Microsoft etc…. Microsofts dominans ökade för varje ny marknadsandel.  I ljuset av den tanken var Apple på väg mot sotdöden. Steve Jobs hade däremot en vision om en annan väg till framgång som han höll fast vid och genomförde. Som vanligt när man ser det i efterhand kan man se att han gjorde det genom att spela ett annat spel. Det blev inte en kamp i datorvärlden mellan Windows mot Apples OS. Steve Jobs ändrade spelplanen genom att dra in alla sina nya gadgets i media, mobil och internet (iPad) och knyta samman dem (någorlunda.)  Genom att omdefiniera spelplanen skapade han framgång. Det är ett mycket löftesrikt exempel som visar vägen att gå för många andra små aktörer som känner sig maktlösa mot dominerande spelare.


     Lågt pris är inte en nödvändig faktor för framgång.


Det handlar om upplevda värden och att med dessa skapa betalningsvilja.


      Innovativa affärsmodeller.


Det räcker att tala om appstore och iTunes. Det mest geniala är nog ändå att skapa en mobiltelefon som är så attraktiv att teleoperatörerna betalar en royalty till Apple för de samtalsintäkter som iPhone-kunder skapar. Som motprestation för att de ”får” sälja iPhone. Ingen trodde att något sådant var möjligt.


Användarperspektivet i konstruktionerna.


Kanske ett uttjatat ämne. Men ändå. Att våga offra en hel del kompatibilitet inom datorvärlden (som man vet att kunden vill ha) för att skapa en stabilare miljö (som man också vet att kunden vill ha). Ingen annan har vågat ta det steget. Att våga hålla fast vid ett mindre öppet system när alla andra går mot allt öppnare system. Återigen en egen profil som nog inte gått att hålla fast vid om Apple stannat kvar på den etablerade smala spelplanen för persondatorer. Men med en egenkonstruerad och större spelplan gick det.


Nog med  dagens funderingar om äpplen och spelplaner. Steve Jobs var en föregångsman.

 

2011-10-06


TILLBAKA TILL "GÖRANS TÄNKARE"

Copyright © BUSAD All Rights Reserved


BUSAD har omfattande erfarenhet av strukturera, rigga och genomföra effektiva processer för att förbereda strategi- policy- och affärsutvecklingsbeslut i skilda miljöer, offentliga såväl som i näringslivet.