Innehållsförteckning

BUSAD

Effective Processes for Strategy, Policy and  Business Development

Hem                 Nyheter            Artiklar           Görans tänkare              Om BUSAD             Köp bok           Kontakt     

Business Intelligence-boken


                             

1       Business intelligence - definition och avgränsningar   

1.1       Alternativa begrepp och uttryck   

1.2     BI som beslutsstöd   

1.3     BI som process   

1.4     BI och företagets huvudprocesser 

1.5     BI-funktionens strukturella uppbyggnad 

1.6     Att arbeta uppifrån och nerifrån 

1.7     Företagsanpassade definitioner av BI 

1.8    Begreppet marknad 

1.9    BIs lönsamhet och effektivitet 

1.10  BI som benchmarking 

1.11   Underrättelsetjänst och etik 

2        Varför behövs business intelligence?   

2.1     Vilka funktioner ställer krav? 

2.2     Att utveckla företagets strategier

2.3     Kundorientering på olika nivåer

2.4     Marknadsföring 

2.4     Budskap i marknadskommunikation och lobbying 

2.6     BI för affärsutveckling 

2.7     Cirkeln sluts 

3       Att arbeta med beslutsstöd   

3.1     Hur kommer beslutet att fattas? 

3.2     Beslutsstöd på olika nivåer 

3.3      Samarbetet mellan BI och ledningsgruppen 

3.4      Trender eller helheter

3.5       Inflytande och integritet   

4      Att organisera business intelligence

4.1     Var i företaget finns ansvar för strategisk utveckling?

4.2     Den hierarkiska organisationens dilemma

4.3     Den affärsutvecklande rollen

4.4     Organisatoriska fallgropar 

4.5     Interna tjänstekontrakt

4.6     Bi-gruppens storlek 

4.7     Är placeringen inom organisationen viktig? 

5        Att arbeta med framtiden 

5.1     Historiska analogier

5.2     Prognoser baserade på cykler

5.3     Att arbeta med modeller 

5.4     Statistiska prognoser

5.5     Att välj a tidshorisont

5.6     Flytta fokus från prognos till scenario 

5.7     Framgång med prognoser

5.8     Scenarier - ett mångsidigt verktyg 

5.9     Att konstruera scenarier 

5.10   Framgång med scenarier 

6      Generisk business intelligence

6.1     BI och informationsförsörjningen 

6.2     Nyhetstjänster 

6.3     Regelbundna analyser 

6.4     Interna informationskällor

6.5     Kundföretagens affärstrategier

6.6     Engagera beslutsfattarna 

6.7     Interna marknadsprognoser   

6.8     Den generiska analysens vanliga svaghet

7       Konkurrentanalys 

7.1     Vilka är konkurrenterna - varför väljer man ibland fel? 

7.2     Vilka fakta skall vi samla om konkurrenterna? 

7.3      Slutsatser per faktaområde - nyckeln till framgång 

7.4      Den stora syntesen - vem behöver den? 

7.5       Decentraliserade resurser för konkurrentanalys 

8      Att köpa externa tjänster 

8.1     Frågetjänster hos konsultföretag

8.2    Copyright 

8.3    Att välja konsult 

8.4    Konsulter och etik 

8.5     Konsulter i metodik för BI

9      Att utveckla en enhet för business intelligence

9.1     Stärk relationen med interna uppdragsgivare 

9.2    Skapa ett tydligt utbud av tjänster 

9.3    Taktik för att bygga en Bi-funktion

9.4    Omsorg om kvaliteten

9.5     IT-baserade kommunikationsnätverk 

9.6     Utveckla en yrkeskår inom BI   

10      Business intelligence - några viktiga lärdomar

10.1   Business intelligence i små företag               

Referenser

 
TILLBAKA

Copyright © BUSAD All Rights Reserved


BUSAD har omfattande erfarenhet av strukturera, rigga och genomföra effektiva processer för att förbereda strategi- policy- och affärsutvecklingsbeslut i skilda miljöer, offentliga såväl som i näringslivet.