Nyheter

BUSAD

Effective Processes for Strategy, Policy and  Business Development

Hem                 Nyheter            Artiklar           Görans tänkare              Om BUSAD             Köp bok           Kontakt     

NYHETER

Våren 2019

Boken "Business Intelligence" tar slut

Den aktuella upplagan av boken har tagit slut. Ännu har inget beslut tagits om boken ska ges ut i nytryck. Det går rykten om att en helt ny bok är i görningen.....


2016 - 2019

Återigen föreläsningar i Omvärldsanalys

Göran Pagels-Fick föreläser och ger övningar igen i kursen "Omvärldsanalys" på Institutionen för Kulturgeografi på Stockholms Universitet under februari och mars. Boken "Business Intelligence" används som kurslitteratur på kursen.2015


Nättidskrift inom intelligence och omvärldsanalys


Tidskriften "Journal of Intelligence Studies in Business" är värd att ta del av. Det finns inte så många tidskrifter att välja på som är nischade på detta sätt.

https://ojs.hh.se/index.php/JISIB


2014 och 2015


Återigen föreläsning i Omvärldsanalys


Göran Pagels-Fick föreläser och ger övningar igen i kursen "Omvärldsanalys" på Stockholms Universitet under februari och mars.


2013


Ann Segerborg-Fick lämnar BUSAD


I september 2013 lämnar Ann BUSAD och går vidare till en anställning som chef för energisektionen vid JTI, Institutet för jordbruks- och miljöteknik, i Uppsala. Under sin tid på BUSAD har Ann bl.a. arbetat med elektrifiering av tunga transporter, givit expertstöd för ansökningar till ERC och EU-projekt och drivit ett projekt med Affärs- och finansieringsmodeller för infrastruktur vid elektrifiering av tunga transporter.Föreläsning och seminarium på Stockholms Universitet


Under februari och mars 2013 har Göran Pagels-Fick varit gästföresläsare i Omvärldsanalys på Institutionen för kulturgeografi vid Stockholms universitet. Studenterna fick också öva sig i att strukturera och designa en stor strategistudie. En norsk nationell strategi för att utveckla fiskodling som näringsgren fick tjäna som exempel eftersom den studien är både välgjord och väldokumenterad.

2012


Prognoser och scenarier i din Affärsutveckling


Prognoser och scenarier är omtvistade. Å ena sidan kan nästan inga affärsbeslut fattas om de inte bygger på en uppfattning om morgondagen. Å andra sidan finns så många exempel på prognoser som slagit fel eller scenarier som inte uppfattats tillräckligt konkreta för affärsbeslut.  För att komma förbi sådana svårigheter måste vi ta ett djupare tag och gräva ner oss i de inre mekanismerna bakom dessa metoder. När vi gjort så kommer vi upp till ytan igen med en ökad förmåga att ställa de rätta frågorna för att få kvalitet i framtidsarbetet.


BUSAD har i augusti 2012 publicerat en artikel "Prognoser och scenarier som bas för affärsbeslut" som skrivits Göran Pagels-Fick.

Den finns i den del av Bonnier Lederskapashandböcker  som handlar om Affärsutveckling:

http://www.bonnierledarskap.se/book/affarsutveckling

Ny medarbetare på BUSAD


Segerborg-Fick har från 1 maj 2012 gått in i BUSAD och tillför en omfattande erfarenhet från arbete med att väva samman

·         forskning och utveckling

·         framtida teknik och kompetensbehov

·         strategi

·         framtida marknad

till ett fungerande samspel. Ann har dessutom med sin gedigna erfarenhet av både svensk och europeisk forskningsfinansiering knutit samman många strategiska utvecklingsagendor med finansiering från svenska och europeiska finansiärer. Ann har bl.a. arbetat för Lantmännens forskningsavdelning, flera år på kommissionen i Bryssel, Energimyndigheten och senast med extern forskning för Scania i Södertälje. Kontakta Ann på

ann.segerborg-fick@busad.eu


Expertstöd till Europeiska Kommissionen

Den 23 april 2012 deltog Göran Pagels-Fick i en liten grupp experter som kallats av den europeiska kommissionen för att bedöma en större strategistudie om hur området "Nanoteknologier, material and production technologies" kan ges en positiv utveckling i EU. Studien som gjorts av Fraunhofer i Karlsruhe baseras bland annat på ekonometriska modeller. Gruppen skulle bedöma såväl studiens upplägg som relevansen i de rekommendationer som man givit Kommissionen.


Föreläsning och seminarier på Stockholms Universitet

Under februari 2012 har Göran Pagels-Fick varit gästföresläsare i Omvärldsanalys på Institutionen för kulturgeografi vid Stockholms universitet. Studenterna fick öva sig i att strukturera och designa en stor strategistudie. En norsk nationell strategi för att utveckla fiskodling som näringsgren fick tjäna som exempel eftersom den studien är både välgjord och väldokumenterad.


2011


BUSAD presenterar strategiprocess på EU-konferens i Sevilla


Göran Pagels-Fick presenterar den 13 maj 2011 en modell för hur man lägger upp en process som skall leda till strategier, priroriteringar eller policy. Det sker på EU-konferensen Future-Oriented Technology Analysis i Sevilla som anordnas för fjärde gången av EUs Joint Research Centre "Institute for Prospective Technlological Studies".  Presentationen fokuserar på hur statliga forsknings- och innovations-myndigheter skall kunna bygga "innovationsplattformar" tillsammans med alla de aktörer som behövs för att driva utvecklingen inom ett område. Modellen är tillämpbar på många andra situationer t.ex. inom industri och organisationer. Modellen beskriver hur man måste kombinera en bra struktur för processen, en iterativ dialog med alla berörda och en uppsättning kvalitetskriterier för när resultatet är "tillräckligt bra". Den intresserade kan ladda ner en sammanfattning av presentatitionen. Modellen bygger på ett arbete som Göran Pagels-Fick gjort för den statliga innovationsmyndigheten VINNOVA.


BUSAD föreläser i Omvärldsanalys på Stockholms Universitet

Under februari 2011 håller Göran Pagels-Fick föresläsning och seminarieövning i omvärldsanalys på Stockholms Universitet inom ramen för det "Kandidatprogram i kulturgeografi med omvärldsanalys" som anordnas av institutionen för kulturgeografi.Ändrad distribution av boken "Business Intelligence"

Boken är i november 2010 slutsåld på Liber Förlag. Förlaget avser inte att trycka en ny upplaga. En ny upplaga kommer att tryckas upp av BUSAD under december månad. För närvarande pågår diskussion om hur distrubution av denna upplaga skall ske. Tills vidare hänvisar vi till BUSAD. Se  aktuellt om försäljning.


Tidigare

"Affärsutveckling genom fokuserad innovation"

BUSADs Göran Pagels-Fick publicerar ett kapitel i Bonniers Ledarskapshandbok för Affärsutveckling (juni 2008) med denna titel. På Bonniers hemsida presenteras  det så här:

 

Innovation är ett ord som de senaste åren blivit allt vanligare och som även numera omnämns inte bara i fackpressen utan också ofta i affärspressen. Men hur hänger då innovation och affärsutveckling ihop och vilka är de viktigaste verktygen för att arbeta med innovation i sin affärsutveckling? Göran Pagels-Fick, Vinnova, beskriver i den nya artikeln ”Affärsutveckling genom fokuserad innovation” hur man proaktivt kan framkalla ”innovationsfrö” som leder till möjlig affärsutveckling genom att hantera det han kallar ”kreativa spänningsfält”. Vidare beskriver han en processmodell och diskuterar kraven på företagskulturen, som tillsammans skapar en plattform för att arbeta fram ”innovationsfrö”.TILLBAKA TILL HEM

Copyright © BUSAD All Rights Reserved


BUSAD har omfattande erfarenhet av strukturera, rigga och genomföra effektiva processer för att förbereda strategi- policy- och affärsutvecklingsbeslut i skilda miljöer, offentliga såväl som i näringslivet.