Presentationer

BUSAD

Effective Processes for Strategy, Policy and  Business Development

Hem                 Nyheter            Artiklar           Görans tänkare              Om BUSAD             Köp bok           Kontakt     

Ett urval kurser, föreläsningar och andra presentationer som hållits av Göran Pagels-Fick


Föreläsningar

"Omvärldsanalys" inom ramen för MBA delkurs "Företags internationella strategier", Uppsala Universitet

"Business Intelligence - praktiska erfarenheter", Fördjupningskurs "Business Studies with International Perspectives on SME:s", Stockholms Universitet

"Business Intelligence - praktiska erfarenheter", International Business Academy, C-kurs, Stockholms Universitet

"Business Intelligence - praktiska erfarenheter", International Business  Studies, Stockholms Universitet

"Omvärldsbevakning och strategiarbete", Excecutive MBA.kurs, Handelshögskolan, Stockholm

"Samhällsperspektiv med omvärldsbevakning", Communications Excecutives Priogram, Handelshögskolam

"Lobbying in the Brussels Environment", Excecutive MBA, Copenhagen Business School, Bryssel

"Omvärldsanalys", Institutionen för kulturgeografi, Stockholms Universitet


Företagsseminarier

"Erfarenhet av att utveckla en funktion för marknadsanalys", SAAB Combitech

"An intriduction to and presentation of the global telecommunications market", Mercuri Urval, Stockholm

"Erfarenheter av att utveckla en enhet för Business Intelligence". Telia, Stockholm

"Strategiutveckling och omvärldsanalys", VTI, Linköping


Konferenser

"Marknadsanalys och insamlande av information", ATI, Stockholm

"Building and Organising a Competitive Intelligence Program in a Company", Competitive Intelligence, IIR Finland, Helsingfors

"Varför behövs Business Intelligence och hur kan det integreras i företagets beslutsprocesser?", IIR (Talentum),  Stockholm

"Market Forecasts in Business Plans and Budgets", Stockhol"Improved management of the market and sales forecast process - a way towards better budgets, better control and lower risk", IMI AS, Oslo

"Building an enduring competitive intelligence function", IIR Finland, Helsingfors

"Samspelet mellan affärsutveckling och Business Intelligence", IIR (Talentum), Stockholm

"Omvärldsbevakning och konkurrenskraft", SE-banken m.fl., Stockholm

"How to meet end-user expectations in Competitive Intelligence?", IIR Finland, Helsingfors

"Är Business Intelliugence lönsamt och effektivet?", IIR (Talentum), Stockholm

"En strukturerad process för ökar mervärde", DOCERE, Stockholm

"Är Business Intelligence industrispionage? Behövs Business Intelligence för att förbättra Sveriges konkurrenskraft? Stockholms Universitet

"Narrow perspectives of distribusted resources and wide perspectives of Business Intelligence - how can you make it work in practice?, ICM, London

"Increased Added-Value in Competitive Analysis", IIR Finland, HelsingforsTILLBAKA


Copyright © BUSAD All Rights Reserved


BUSAD har omfattande erfarenhet av strukturera, rigga och genomföra effektiva processer för att förbereda strategi- policy- och affärsutvecklingsbeslut i skilda miljöer, offentliga såväl som i näringslivet.